آخرین خبر گزارش تصویری  گزارش تصویری... ادامه خبر

فهرست فعالیت های مرکز

فهرست خدمات

background
 • اخبار

  گزارش تصویری

  مصطفی بابایی بعنوان رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر ساری انتخاب شد

  عوارض کسب و پیشینه در ساری افزایش نمی یابد

  روند اجرای پروژه زباله سوز ساری امیدوارکننده نیست

  تصویب لایحه عوارض شهری و نرخ سرویس مدارس در ساری

  نامگذاری معابر و میادین شهری ساری بدون مصوبه شورا انجام می شود
 • تازه‌ها

  گزارش تصویری

  مصطفی بابایی بعنوان رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر ساری انتخاب شد

  عوارض کسب و پیشینه در ساری افزایش نمی یابد

  روند اجرای پروژه زباله سوز ساری امیدوارکننده نیست

  تصویب لایحه عوارض شهری و نرخ سرویس مدارس در ساری

  نامگذاری معابر و میادین شهری ساری بدون مصوبه شورا انجام می شود
 • گالری
 • سایت‌های مرتبط

  گزارش تصویری

  مصطفی بابایی بعنوان رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر ساری انتخاب شد

  عوارض کسب و پیشینه در ساری افزایش نمی یابد

  روند اجرای پروژه زباله سوز ساری امیدوارکننده نیست

  تصویب لایحه عوارض شهری و نرخ سرویس مدارس در ساری

  نامگذاری معابر و میادین شهری ساری بدون مصوبه شورا انجام می شود