یکشنبه، 30 شهریور 1399
طرح‌های پژوهشی

طرح‌های پژوهشی

خروجی PDF -- چاپ مطلب
17 آذر 1397
“ طرح‌های پژوهشی: به آن دسته از طرح‌های پژوهشی بلندمدت (مدت انجام بیش از 6 ماه) گفته می‌شود که عناوین آنها از سوی کمیسیون‌های تخصصی و یا هیات رئیسه شورا به مرکز اعلام‌نیاز گردیده و در قالب فراخوان عمومی سالیانه به مراکز پژوهشی حقوقی و حقیقی جهت انجام آن اقدام می‌گردد. ”

مطالب مرتبط

پیوست پژوهشی طرح های شهری در ساری تهیه شود
10 دی 1397
پیوست پژوهشی طرح های شهری در ساری تهیه شود
ادامه مطلب