یکشنبه، 30 شهریور 1399
انتشارات

انتشارات

خروجی PDF -- چاپ مطلب
03 شهریور 1398
“ کتاب: به منظور توسعه نگرش بنیادین برای ظرفیت‌سازی مدیریت شهری شهر ساری، این مرکز از سال 90 اقدام به انتشار کتاب نموده است. از آنجا که این ظرفیت‌سازی نیازمند توسعه و گسترش منابع مختلف از جمله کتاب به عنوان قدیمی‌ترین و راحت‌ترین راه دستیابی به اطلاعات و اطلاع‌رسانی می‌باشد. در همین راستا واحد انتشارات مرکز بر اساس مأموریت‌های خود تلا‌ش‌های مستمری را برای رفع این نیاز و ارائه منابع پربار، معتبر و با کیفیت‌ مناسب به علاقه‌مندان و پژوهشگران ... ”

کتاب: به منظور توسعه نگرش بنیادین برای ظرفیت‌سازی مدیریت شهری شهر ساری، این مرکز از سال 90 اقدام به انتشار کتاب نموده است. از آنجا که این ظرفیت‌سازی نیازمند توسعه و گسترش منابع مختلف از جمله کتاب به عنوان قدیمی‌ترین و راحت‌ترین راه دستیابی به اطلاعات و اطلاع‌رسانی می‌باشد. در همین راستا واحد انتشارات مرکز بر اساس مأموریت‌های خود تلا‌ش‌های مستمری را برای رفع این نیاز و ارائه منابع پربار، معتبر و با کیفیت‌ مناسب به علاقه‌مندان و پژوهشگران ...