یکشنبه، 30 شهریور 1399

مطالب مرتبط

پژوهش، حلقه فراموش شده در توسعه ی پایدار!
13 خرداد 1399
پژوهش، حلقه فراموش شده در توسعه ی پایدار!
ادامه مطلب
اعلام آمادگی نخبگان برای توسعه مرکز مازندران!
22 خرداد 1399
اعلام آمادگی نخبگان برای توسعه مرکز مازندران!
ادامه مطلب
مصطفی بابایی بعنوان رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر ساری انتخاب شد
03 خرداد 1393
مصطفی بابایی بعنوان رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر ساری انتخاب شد
ادامه مطلب
تعامل راهبردی مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر ساری با بانک توسعه تعاون مازندران در راستای حمایت از کسب وکارهای جدید
11 شهریور 1399
تعامل راهبردی مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر ساری با بانک توسعه تعاون مازندران در راستای حمایت از کسب وکارهای جدید
ادامه مطلب
نشست های «ساری شهر شورایی» برگزار می شود
20 خرداد 1399
نشست های «ساری شهر شورایی» برگزار می شود
ادامه مطلب