یکشنبه، 30 شهریور 1399
در هفتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری تصویب شد؛

ایجاد کارگروه گردشگری با نام ساری ۲۰۲۲

خروجی PDF -- چاپ مطلب
11 مرداد 1399
“ مصطفی بابایی با بیان اینکه با ابتکار و پیشنهاد اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مازندران، ساری میزبان طرح گردشگری کشورهای عضو اکو در سال ۲۰۲۲ است گفت: با انتخاب ساری به عنوان پایتخت گردشگری، گام مهمی در راستای تبدیل مرکز استان مازندران به قطب گردشگری بین المللی برداشته شده است. ”

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر ساری، مصطفی بابایی با بیان اینکه با ابتکار و پیشنهاد اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مازندران، ساری میزبان طرح گردشگری کشورهای عضو اکو در سال ۲۰۲۲ است گفت: با انتخاب ساری به عنوان پایتخت گردشگری، گام مهمی در راستای تبدیل مرکز استان مازندران به قطب گردشگری بین المللی برداشته شده است؛ گامی که اگر با ژرف اندیشی، وسعت نظر، در کنار مشارکت بین سازمانی همراه شود قطعاً می‌تواند ثمراتی چون فقرزدایی، افزایش کیفیت زندگی شهری، درآمدهای پایدار مبتنی بر صنعت توریسم و در نهایت افزایش سطح درآمدی شهروندان را در پی داشته باشد.
رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر ساری در ادامه با اشاره به آمادگی و بهره‌برداری از فرصت‌ موجود در ساری اظهارداشت: نظر به اهمیت میزبانی از این رویداد و به منظور بهره برداری از فرصت های حاصل از آن و نیز نقش بی بدیل مدیریت شهری در برگزاری ساری 2022؛ مرکز پژوهش های شورا طرح پیشنهادی کارگروه تخصصی با این نام را به شورای اسلامی شهر پیشنهاد داده است.
وی در خصوص تشکیل کارگروه ساری 2020 گفت: به منظور حصول اطمینان از برنامه ریزی های مطلوب، شناسایی فرصت ها، ساماندهی عناصر مرتبط و اقدامات موثر عملیاتی مدیریت شهری در خصوص میزبانی از رویداد مهم فرهنگی، این کمیته به عنوان یکی از کارگروه‌های تخصصی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا تشکیل می‌شود.

مطالب مرتبط

نشست های «ساری شهر شورایی» برگزار می شود
20 خرداد 1399
نشست های «ساری شهر شورایی» برگزار می شود
ادامه مطلب
پیوست پژوهشی طرح های شهری در ساری تهیه شود
10 دی 1397
پیوست پژوهشی طرح های شهری در ساری تهیه شود
ادامه مطلب
درخواست اشتغال از شهرداری ساری ۷۵ درصد رشد یافته است
10 دی 1397
درخواست اشتغال از شهرداری ساری ۷۵ درصد رشد یافته است
ادامه مطلب
عوارض کسب و پیشینه در ساری افزایش نمی یابد
12 دی 1397
عوارض کسب و پیشینه در ساری افزایش نمی یابد
ادامه مطلب